Home > Informační kiosky > Produkty > Dotykové senzory    

Produkty

Aplikace a služby

Podpora

Kontakty

O nás

Kiosky
Informační kiosky
Interní
Externí
Zákaznický design
Zápůčky kiosků
JukeBoxy
Kiosk software
SiteKiosk
SiteRemote
WebTouch
KioWatch
PowerTouch
Dotykové senzory
Dotykové monitory
Periferie
Dotykové senzory

Rezistivní 5-drátová technologie (Resist 5 wire) - AccuTouch

Rezistivní TouchScreen se skládá z několika částí, skleněné desky a průhledného rezistivního polyesteru, vodivé vrstvy a krycí vrstvy. Homogenní odporová vrstva má po stranách napařeny měřící kontakty v ose X a Y. Vodivá folie je napájena 5V. Od spodní skleněné desky je oddělena hustou sítí nevodivých průhledných můstků. Po stisku fólie změří převodník odpor v ose X, Y v rezistivní vrstvě a vyhodnotí se pozice dotyku na obrazovce. Rezistivní snímače založené na odporové fólii mají menší světelnou propustnost cca. 75% a dají se poškodit ostrým předmětem. Výhodou je odolnost proti sražené vlhkosti a poměrně nízká cena. Hlavní využití je v technologických aplikacích, pokladnách, přenosných terminálech. Senzor je méně mechanicky odolný proto je vhodné jej používat v přístrojích, ke kterým má přístup omezený počet osob nebo jsou pod dozorem.

 

Výhody

 • Vysoké rozlišení doteku
 • Funguje s jakoukoliv tužkou
 • Funkčnost není narušena špínou, prachem, vodou nebo světlem
 •  

  Nevýhody

 • 75% světelná propustnost
 • Odporové vrstvy mohou být narušeny ostrým předmětem
 •  

   

  Akustická povrchová vlna (Acoustic Surface Wave) - IntelliTouch

  Touch screen s akustickou povrchovou vlnou se skládá ze skleněné desky, vysílače/přijímače povrchové vlny. Prst nebo jiný měkký objekt, který se dotkne povrchu skleněné desky, absorbuje část povrchové vlny v místě dotyku. Toto je vyhodnoceno snímačem a převodníkem. Použité sklo s povrchovou vlnou má 98 - 100% světelnou propustnost a může být vyrobeno v bezpečnostním polarizačním provedení (průhledné pouze pod určitým úhlem). Povrchová vlna reaguje i na tlak (typicky 256 úrovní). Nevýhodou je vyhodnocení vlhkosti (kapek) nebo měkkých materiálů jako dotyku a při silném znečištění vyřazení z provozu. Tato vlastnost je kompenzována testováním povrchu skla kontrolerem, který vyhodnoceje dotyk. V případě jestliže dotyk trvá více než 3 s. kontroler na danou oblast již nereaguje. Skleněnou desku dotykové obrazovky je možno nalepit na sklo monitoru a tím dosáhnout vlastností neprůstřelného skla.

   

  Výhody

 • Vyskoká prostupnost světla (průhlednost)
 • Není potřeba časté rekalibrace
 • Vysoká přesnost a rozlišení
 • Rozlišení 256 úrovní tlaku
 • Vyskoká časová stálost
 •  

  Nevýhody

 • Dotek musí být prstem, rukavicí popř. jemnou tužkou. Dotek něčím tvrdým, jako pero nebude fungovat
 • Funkčnost může být ovlivněna velkým množstvím špíny, prachu nebo vodou
 •  

   

  Infrared technologie - Nexio monitory/skla

     Infrared technologie je určena pro velmi náročné aplikace. Je to jediná technologie, která nemusí spoléhat na povrchový senzor pro registraci doteku, takže je prakticky nemožné opotřebit dotekové sklo. IR technologie kombinuje vynikající optický výkon s vynikajícími těsnícími schopnostmi. Po doteku prstem, rukavicí, nehtem nebo tužkou, provede pokaždé rychlou a přesnou odpověď.
  Více informací o IR technologii naleznete na stránkách: www.nexio.cz

   

  Výhody

 • Vysoká stabilita
 • Vysoká prostupnost světla
 • Vandalům a podření odolná skla, ideální pro náročnější aplikace
 • Je schopen pracovat v horších prostředích
 • Dlouhá životnost
 • Stálý, bezkalibrační provoz
 • Vícebodový dotek - dotek více prsty najednou
 • "Kreslení" prstem
 •  

  Nevýhody

 • rámeček okolo dotekové plochy
 •  

   

  Infrared technologie - vícebodový dotek - Nexio monitory/skla  Nexio vyvinulo vícebodové dotekové řešení, které umožňuje více dotek. vstupů v jeden moment. To umožňuje uživateli komunikovat s aplikací nejen jedním prstem (jako je to běžné u většiny dotekových zařízení), ale oběma rukama zaroveň.
  Vícebodová doteková technologie bude mít stále větší využití v budoucnosti.

  Výhody

 • spolehlivé vícebodové dotekové zařízení s technologií Infra
 • originální technologie vhodná do mnoha aplikací
 • velké možnosti pro programátory při vytváření nových aplikací
 • rozpoznání velikosti dotekového bodu na obrazovce
 •  

   

   

  Kapacitní technologie - Capacitive

  Na čtyři rohy senzoru se přivádí napětí, které pomocí elektrod vytvoří homogenní napěťové pole. Dotek prstu odvádí proud z obou stran v závislosti na vzdálenosti od okrajů. Kontrolér vypočte polohu doteku prstu podle průtoku proudu.

   

  Výhody

 • Dobrá světelná propustnost
 • Odolný proti vlhkosti a znečištění
 • Je schopen pracovat v horších prostředích
 • Vyrábí se i varianta odolná proti vandalům ideální pro náročnější venkovní aplikace
 •  

  Nevýhody

 • Nižší rozlišovací schopnost
 • Časový drift, nutnost občasné rekalibrace
 • Nefunguje na dotek nevodivým předmětem např. ruka v rukavici
 •  

   

  Srovnávací tabulka

  Technologie resistiv akustická povrchová vlna kapacitní * infračervená
  Reaguje na objekt jakýkoliv pevný absorbující ultrazvuk
  (měkký materiál)

  elektricky vodivý

  jakýkoliv neprůhledný
  Rozlišení

  4096x4096 bodů

  4096x4096 bodů

  1024 bodů

  10 mm, dle konstrukce
  Aktivační síla 0,84 N

  0,56 N

  dle elektrické vodivosti

  nulová
  Propustnost světla

  75%

  90 -98 procent

  80-90 procent

  100 %
  Životnost 35 milionů doteků na jeden bod 50 milionů dotekůna jeden bod 25 milionů doteků na jeden bod 138.000 hodin
  Přesnost (±) 2 mm 2 mm 1% obrazovky cca 3 mm
  Rychlost odezvy 13 - 18 ms 18 - 50 ms 15 - 25 ms 18 - 40 ms

  * Kapacitní technologie je produktem firmy 3M Microtouch.